Newsroom

「2024臺泰童書繪本交流」曼谷國際書展登場! 臺灣繪本導讀掀熱潮

2024臺泰童書繪本交流活動 即日起曼谷國際書展登場

曼谷國際書展 台泰繪本作家交流展現童趣

โครงการแลกเปลี่ยนหนังสือภาพสำหรับเด็ก ไต้หวัน-ไทย ดัน soft power สู่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

โครงการแลกเปลี่ยนหนังสือภาพสำหรับเด็ก ไต้หวัน-ไทย สู่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

โครงการแลกเปลี่ยนหนังสือภาพสำหรับเด็ก ไต้หวัน-ไทย ประจำปี 2567 ผลักดัน soft power สู่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ